Otillräckligt brandskydd – Brand angrep fem hus och totalförstörde fyra på 45 minuter

En brand uppstod i en villa under byggnation i Maple Ridge B.C. i Kanada den 26 september 2012. Branden spred sig till ytterligare fyra hus. En hantverkare hade glömt en propanbrännare på utan tillsyn. Text: Brandskydd, uppd. kl 14:11, 14 nov | Bild: Husbränder vid Maple Ridge B.C. Kanada – Foto: Broesky Tre av dessa var […]

Mässan Skydd 2016 tar upp brandskydd – 25 till 27 oktober 2016

På årets mässa ”SKYDD” som är Nordens största mötesplats för säkerhet, brandskydd och räddning finns i vanlig ordning branschens alla ledande aktörer. I år kommer även personlig skyddsutrustning bli en del av innehållet. Mässan erbjuder givande aktiviteter och ett brett utbud av öppna seminarier. Utställare Fri entré för alla besökare, registreringen ger även tillgång till Nordic […]

Två konferenser och en kurs om brandskydd och försäkringar i oktober 2016

Försäkringsbolagsdagen 2016 går av stapeln den 4 oktober, en heldagskonferens för de som arbetar med utveckling av nya försäkringar samt risk- och skadehantering. Den 18 oktober hålls en kurs i brandskydd och brandskyddsprojektering. Sedan kommer Brandskyddsledardagen 2016 den 27 oktober om bla systematiskt brandskyddsarbete. Båda konferenserna och kursen hålls i Stockholm. Brandskydd 4 oktober – Försäkringsbolagsdagen […]

Brandskydd.tv: Brandforsks projekt ”Anlagd Brand” sammanfattas

Brandforsk har sammanställt sitt projekt Anlagd Brand och Brandskydd.tv sammanfattar några punkter. Syftet med projektet var att få fram vad som ligger bakom anlagda bränder och hur de kan förhindras. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Citat från  Brandforsk rapport: Antalet anlagda bränder i skolbyggnader har ökat sedan slutet av 1990-talet med en topp […]

Het vetenskap del 2 – Hur forensiska utredare fastställer orsaken till bränder

Det första en forensisk utredare av en brand måste göra är att fastställa var elden startades. Källan till elden kan ibland fastställas till ett särskilt rum i en bostad och ibland ännu mer exakt kallad ”point of origin” som tex en lägereld.  Foto: Department of Public Safety – State Fire Marshal Efter att brandens källa är […]

Seminarium om höghus av trä – Vackra hus men hur är det med brandskyddet?

Att bygga höghus i trä presenteras som en miljömedveten metod för att snabbt bygga nya bostäder när bostadsbristen aldrig tycks ta slut. Kommuner och byggbolag vill därför bygga höghus i trä och hela kvarter av trähus. Frågan uppstår om dessa stora trähus har tillräckligt bra brandskydd. Text: Brandskydd.tv | Bild: Det 14 våningar höga huset Treet i norska […]

Rekonstruktion: Brand i begränsat utrymmen dödade 5 personer

År 2007 dödades fem målare som arbetade med epoxy i en tunnel när en explosiv brand inträffade under arbetet. Målarna som befann sig 300 meter in i tunneln var i färd med att rengöra sina verktyg när en gnista, kanske på grund av statisk elektricitet, antände lösningsmedlet. Fem arbetare blev instängda medan några lyckades fly. När […]

23 miljoner till forskning på brandskydd för bränder

Brandforsk och MSB satsar på 23 miljoner de kommande 5 åren på att ta fram ny kunskap om varför bränder egentligen uppstår i bostäder, meddelar Per-Erik Johansson, chef på Brandforsk. Information om och analys av vilka individer som drabbas och vilka beteendemönster som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer saknas. Därför är satsningen efterlängtad, […]

MSB:s nya vägledning för IT-brandskydd kan förhindra fler nyårsbränder

Mitt under hemfärden från nyårsfiranden 2013 slocknade hemsidan för Stockholms lokaltrafik mellan 00:50 natten mellan nyårsafton och nyårsdagen. Även SJ:s sajt gick ned. MSB har dock råd för att detta ska undvikas. Det hade inträffat en brand i Evrys serverhall i Tomteboda i Stockholm. Branden släcktes snabbt, men på grund av branden försvann strömförsörjningen, vilket […]

50-70 procent av de svenska hemmen saknar brandsläckare!

Svenskarna har fortfarande ett dåligt brandskydd. 50% av alla hushåll saknar brandsläckare, enligt en undersökning utförd av Firephant/Housegard. Enligt DN saknar hela 70% brandsläckare av de boende i lägenheter i storstäderna.  ”Det är ett ganska dåligt betyg. Alla hushåll borde ha en brandsläckare”, säger Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen i ett uttalande. Mikael Höglind äger 50 % […]