MSB stärker Sveriges brandberedskap för att hantera större bränder

Brandbekämpningsflygplanen är av typen Air Tractor AT-802 Fire boss. De kan släppa 3000 liter vatten per fällning. - Pressfotot tillhandahållet av MSB.

Bild: Brandbekämpningsflygplanet är av typen Air Tractor AT-802 Fire boss.
Det kan släppa 3000 liter vatten per fällning.
Pressfoto tillhandahållet av MSB.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har vidtagit åtgärder för att förbättra Sveriges brandberedskap efter de omfattande bränderna 2018. Sommaren 2020 har beredskapen stärkts bland annat med två mindre skopande flygplan av typen Air Tractor AT-802 Fire boss inköpta från ett amerikanska bolag i Texas, USA.

Att stärka Sveriges brandberedskap är ett långsiktigt arbete, säger Jakob Wernerman som är enhetschef för nationella insatser och civilskydd. Han tillägger att MSB:s uppgift är att säkerställa att kommunal räddningstjänst ska få det stöd som behövs vid skogsbränder. MSB är även en kontaktpunkten mot EU om Sverige behöver internationell hjälp, skriver MSB på sin hemsida.

MSB fick 2019 nya helikoptrar, som redan använts över trettio gånger. De skopande flygplanen användes för första gången den 15 juni 2020 vid en brand nära Uppsala.

”Vi har nu tillsammans med räddningstjänsterna ett år av erfarenhet med helikoptrarna och de lärdomar vi drog under förra årets säsong har vi kunnat omsätta i år. Resursen är mycket uppskattad och har varit direkt avgörande för att hantera uppkomna skogsbränder vid flertalet tillfällen”, säger Jakob Wernerman.

Taktiken som tillämpas för helikoptrarna och de skopande flygplanen är att positionera ut dem i landet där sannolikheten är störst att de kan behövas.

Sveriges brandberedskap behöver fler räddningsvärn

MSB under våren tagit steg för att öka antalet räddningsvärn och stöttat kommunerna för att få fler personer att ansluta sig till räddningsvärnen. Det har primärt handlat om informationsinsatser.

”Med fler räddningsvärn får vi fler engagerade personer i samhället som är övade och har en större kunskap om vad de kan hjälpa till med vid olika typer av stora händelser. Vi får också en bättre beredskap som vi också kan dra nytta av vid eventuell höjd beredskap”, säger Patrik Perbeck enhetschef på MSB för inriktning av stora olyckor.

Text: Brandskydd.tv