Brandskydd och brandskyddsarbete – Allt du behöver veta

BRANDSKYDD. Vad berättar Sveriges ledande organisationer om brandskydd? Brandskydd.tv tittar närmare på och sammanfattar kort information från myndigheterna Boverket, Brandskyddsföreningen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Boverket om brandskydd

Boverket om brandskydd

Statistik från Boverket visar att räddningstjänsten tar emot runt 10,000 brandlarm i byggnader varje år och varje år dör c:a 120 personer pga bränder i Sverige.

Ett funktionellt brandskydd är viktigt för den som äger ett hus, hyr en lägenhet, förvaltar en byggnad, handlägger byggärenden på en myndighet eller för den som bygger eller konstruerar ett hus. Brandskydd.tv sammanställer svenska myndigheters råd och rön.

Du kan aldrig helt eliminera riskerna för brand, men du kan förebygga och begränsa skadorna. Till exempel måste alla byggnader i Sverige ha ett byggnadstekniskt brandskydd. Kraven varierar beroende på typ av byggnad och verksamhet i lokalerna.

Boverket skriver att reglerna inte är retroaktiva. Det betyder att du inte är skyldig att förändra brandskyddet om Boverket ändrar eller sina gällande regler eller hittar på nya, men det finns undantag. Vissa nya regler innebär att du måste anpassa en byggnad i efterhand.

Den som har ansvar för en byggnad, lokal eller lägenhet har alltid skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre när en byggnad blir äldre.

Läs mer om brandskydd på Boverket

MSB om brandskydd

MSB om brandskyddMSB är en expertmyndighet som bland annat har inflytande över brandskydd. MSB står för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Myndigheten arbetar därför att generellt öka brandsäkerhet i hela samhället genom att utföra forskning och utfärda normer och regler. MSB stödjer individen med att förebygga och skydda sig mot brandrisker.

För individen

MSB driver projektet ”Aktiv mot brand” med individen i fokus. Här arbetar myndigheten med kommunikation, förebyggande arbete och kunskapsspridning. På det sättet förbättras brandskyddet för privatpersoner. MSB har tex givit ut manualen: Aktiv mot brand: manual 2016 (PDF). Se även sidorna om anlagd brand.

För kommunen

MSB arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället i stort tex för kommuner. Dessa får vägledning i den förebyggande verksamheten. Läs mer Stöd för kommunal tillsyn enligt LSO. MSB har även manualen: Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (PDF).

Skydd mot brand i byggnader och anläggningar

Krav på brandskyddet i en byggnad eller anläggning varierar. Lös mer under respektive länk för att ta reda på mer:

Ytterligare ämnen som MSB avhandlar är:

Läs mer på MSB

Brandskyddsföreningen om brandskydd

Brandskyddsföreningen om brandskyddBrandskyddsföreningen skriver att systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla företag och organisationer där ledningen har det yttersta ansvaret. Varje organisation ska utöver en ledning ha en säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och medarbetare som ska vara engagerade.

Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § säger att ansvaret för förebyggande arbete för att skydda mot brand gäller för ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete