Om Brandskydd.tv

Mikael HöglindInitiativet till bloggen Brandskydd.tv togs av Michael Höglind, VD på Vivestra Brandskydd.

  • Syftet är att sprida matnyttig information om brandskydd. 
  • Brandskydd.tv riktar sig till leverantörer, fastighetsägare, kommuner och privatpersoner mfl.

Mikael Höglind arbetade under 80- och 90-talet  inom säkerhetsbranschen som väktare, med värdetransporter och personskydd. Höglind startade 1992 Vivestra Brandskydd AB där han satsar mest idag. Mikael är även hälftenägare i brandskyddsbolaget Secunova AB och helägare i fastighetsbolaget Alwico AB.

Redaktör för Brandskydd.tv är Torbjörn Sassersson (firma).

Kontakta Brandskydd.tv