Två konferenser och en kurs om brandskydd och försäkringar i oktober 2016

Försäkringsbolagsdagen 2016 går av stapeln den 4 oktober, en heldagskonferens för de som arbetar med utveckling av nya försäkringar samt risk- och skadehantering. Den 18 oktober hålls en kurs i brandskydd och brandskyddsprojektering. Sedan kommer Brandskyddsledardagen 2016 den 27 oktober om bla systematiskt brandskyddsarbete. Båda konferenserna och kursen hålls i Stockholm.

Brandskydd

4 oktober – Försäkringsbolagsdagen 2016 tar bland annat upp ämnet skum som släckmedel med miljörestvärdeledare Morgan Palmquist och Emelie Westberg, IVL. Björn Wennerholm från Wennerholms brandskola pratar om ”Heta Arbeten – från skada till dom”. Ola Malmstedt som är projektledare på Brandskyddsföreningen avhandlar brandskydd i boenden för asylsökande.

Läs mer om brandskydd om Försäkringsbolagsdagen 2016

18 oktober – Brandskyddsprojektering är en kurs som erbjuder en djup kunskap om innehållet i BBR 23 avseende Brandskydd. Deltagarna får verktyg att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandprojektering. Kursen ger också en inblick i hur riskhantering och brandskydd ska behandlas i plan- och byggprocessen.

Läs mer om kursen

27 oktober – Brandskyddsledardagen 2016 kan vara årets viktigaste dag för de som jobbar med brandskydd i företag och organisationer. Konferensen är till för dig som vill uppdatera dina kunskaper och träffa som arbetar med samma frågor. Under Brandskyddsledardagen redovisas lösningar på brandskyddsproblem samt nyheter inom bla lagstiftning. I år är fokus på storskalig utrymning, systematiskt brandskyddsarbete och analytisk dimensionering.

Läs mer om brandskydd om Brandskyddsledardagen 2016

Text: bloggen Brandskydd

Brandskydd, personal - Crestock