Rekonstruktion: Brand i begränsat utrymmen dödade 5 personer

År 2007 dödades fem målare som arbetade med epoxy i en tunnel när en explosiv brand inträffade under arbetet. Målarna som befann sig 300 meter in i tunneln var i färd med att rengöra sina verktyg när en gnista, kanske på grund av statisk elektricitet, antände lösningsmedlet. Fem arbetare blev instängda medan några lyckades fly. När […]