Seminarium 30 och 31 maj: Brandskydd och restvärdesräddning för museer

Välkommen till ett tvådagarsseminarium med presentationer och refl ektioner kring brandskydd och restvärdesräddning. Brand i ett museum kan totalförstöra ovärderliga föremål. I höstas skedde en brandincident på Etnografi ska museet i Stockholm som totalförstörde ett hundratal föremål. Arbetet under och direkt efter en brand är avgörande för hur stora skadorna blir. Hur kan vi undvika […]

Kulturvårdsforum: Lär dig mer om brandskydd för kulturmiljöer

Under rubriken ”Brandskydd och restvärdesräddning för kulturarvet” diskuteras och delas tips samt erfarenheter om brandskydd, restvärdesräddning, katastrofberedskap för kulturmiljöer. www.kulturvardsforum.se/group/brand Handböcker om brandskydd och kulturmiljöer Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) Brandskydd i kulturbyggnader Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Can we learn from the heritage lost in a fire? Kyrkan brinner! Vad händer sen? I […]