Kulturvårdsforum: Lär dig mer om brandskydd för kulturmiljöer

Under rubriken ”Brandskydd och restvärdesräddning för kulturarvet” diskuteras och delas tips samt erfarenheter om brandskydd, restvärdesräddning, katastrofberedskap för kulturmiljöer.

www.kulturvardsforum.se/group/brand

Handböcker om brandskydd och kulturmiljöer

Kommentera