Kulturvårdsforum: Lär dig mer om brandskydd för kulturmiljöer

Under rubriken ”Brandskydd och restvärdesräddning för kulturarvet” diskuteras och delas tips samt erfarenheter om brandskydd, restvärdesräddning, katastrofberedskap för kulturmiljöer. www.kulturvardsforum.se/group/brand Handböcker om brandskydd och kulturmiljöer Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) Brandskydd i kulturbyggnader Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Can we learn from the heritage lost in a fire? Kyrkan brinner! Vad händer sen? I […]