Folksams checklista för brandskydd

Folksam: ”Stämmer påståendet i checklistan markerar du med ja. Är påståendet inte användbart, stryk påståendet. Kryssar du i ”nej” eller ”vet inte” har du möjlighet att åtgärda och därmed öka säkerheten mot brand. Och har du svarat ”ja” kan du känna dig trygg med att du och din familj gjort vad ni kan för att […]