Folksams checklista för brandskydd

Folksam: ”Stämmer påståendet i checklistan markerar du med ja. Är påståendet inte användbart, stryk
påståendet. Kryssar du i ”nej” eller ”vet inte” har du möjlighet att åtgärda och därmed öka
säkerheten mot brand. Och har du svarat ”ja” kan du känna dig trygg med att du och din
familj gjort vad ni kan för att minska risken för brand.”

Checklista för brandskydd från Folksam