Intresset för brandskydd ökar efter nya krav från Boverket

Boverkets reviderade brandskyddsregler började gälla from oktober 2011. Det är den mest omfattande revideringen sedan Boverkets byggregler infördes 1994. Kraven är tydligare och målet är att öka brandsskyddet i Sverige. Genom de nya reglerna från Boverket utökas kraven på brandskydd i offentliga lokaler. Förändringarna i de nya brandskyddsreglerna innebär bland annat förbättringar av brandskyddet för […]