Intresset för brandskydd ökar efter nya krav från Boverket

Boverkets reviderade brandskyddsregler började gälla from oktober 2011. Det är den mest omfattande revideringen sedan Boverkets byggregler infördes 1994. Kraven är tydligare och målet är att öka brandsskyddet i Sverige.

Genom de nya reglerna från Boverket utökas kraven på brandskydd i offentliga lokaler. Förändringarna i de nya brandskyddsreglerna innebär bland annat förbättringar av brandskyddet för utsatta grupper i samhället, skriver Malux som säljer säkerhetsprodukter.

Boverkets reviderade brandskyddsregler ställer nya krav på:

  • Sprinklersystem för sjukhus och ädreboende.
  • Utrymningsplatser för personer med nedsatt orientieringsförmåga och rörelseförmåga i publika lokaler.
  • Automatiska brandlarm i samlingslokaler.

De nya reglerna har  under hösten inneburit många nya förfrågningar på säkerhetsutrustning, säger Agne Zakrisson från Malux.

Kunder frågar efter bla: nödbelysning för handikapputgångar, brandsäker kabel, brandsäkra kopplingsdosor och brandlarmskabel.

brandskydd utrymning