Vivestra hjälper fastighetsägare och företag med brandskyddet

Det bör inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden eller den som bedriver verksamhet där, reder ut vilka som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet samt gärna reglerar detta i någon form av avtal.