Vivestra hjälper fastighetsägare och företag med brandskyddet

Vivestra kan fungera som ett stöd åt dig i det systematiska brandskyddsarbetet

Som i allt kvalitetsarbete finns inga snabba genvägar och färdiga lösningar, men med lite starthjälp och vägledning är systematiskt brandskyddsarbete inte krångligt. Vi hjälper gärna till med att upprätta en effektiv handlingsplan och utbilda medarbetarna, så att alla kan känna sig trygga.

Det bör inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden eller den som bedriver verksamhet där, reder ut vilka som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet samt gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Läs mer

brandskyddsutbildning