MSB: Brandsäker bostad – En vägledning för individanpassat brandskydd

MSB. Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i ordinärt boende förutsätter att den boende själv […]

Ny SS-EN 14470-2 standard ger brandsäker gaslagring inomhus

DENIOS. Gasflaskor måste skyddas mot kraftig uppvärmning, som i annat fall kan leda till gasläcka. Gasflaskorna kan explodera. För att uppnå säker lagring av gas rekommenderades tidigare utomhusförvaring. Ofta är det inte möjligt då det medför ökade kostnader och merarbete. Nya SS-EN standarden möjliggör säker och smidig hantering av gasflaskor inomhus. För att bli godkänd […]