MSB: Brandsäker bostad – En vägledning för individanpassat brandskydd

MSB: brandsäker bostadMSB. Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden.

Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i ordinärt boende förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand och det innebär att det finns behov av att även anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar.

I vägledningen ges exempel på grupper som det är lämpligt att fokusera på. Med konkreta exempel från några kommuner beskriver vägledningen olika arbetsmetoder och förutsättningar att ta hänsyn till för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av ett arbetssätt som syftar till att åstadkomma brandsäkra bostäder för alla i samhället.

Ladda ner skriften: Brandsäker bostad för alla (PDF)