Brandskyddet för äldreboende i Bjuv måste förbättras

Bjuvs kommuns revisorer låg bakom en granskning för att se om vård- och omsorgsnämnden har tillräcklig kontroll över ansvaret för att brandskyddet inom äldreomsorgen fungerar. Svaret var nej. Foto: Ulla-Carin Ekblom, Länsstyrelsen Revisionskonsulterna rapporterar att rutinen för krisberedskap har brister. Det saknas uppgifter om vad som förväntas göras och av vem. Det saknas även fastställda rutiner […]