Brandskyddet för äldreboende i Bjuv måste förbättras

Äldreboende Bjuvs kommuns revisorer låg bakom en granskning för att se om vård- och omsorgsnämnden har tillräcklig kontroll över ansvaret för att brandskyddet inom äldreomsorgen fungerar. Svaret var nej.

Foto: Ulla-Carin Ekblom, Länsstyrelsen

Revisionskonsulterna rapporterar att rutinen för krisberedskap har brister. Det saknas uppgifter om vad som förväntas göras och av vem. Det saknas även fastställda rutiner för kommunikation, avstämningar, möten och krisorganisation.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Arvo Hellman (S), konstaterar att revisionsrapporten innehåller skarp kritik på flera punkter.

”Enligt reglerna ska nämnden ha det övergripande ansvaret för de här frågorna, men på grund av en stor miss har nämnden hoppats över i delegationsordningen och det här har aldrig hamnat på vårt bord. Det borde inte kunna hända över huvud taget men det har det gjort”, säger han.

Nu ska det bli ändring.

Källa: Helsingborgs Dagblad: Nya rutiner för brandskyddsarbete krävs