MSB-undersökning: Brandskydd i behovsprövade boenden

MSB har i svaret på ett regeringsuppdrag, Redovisning av ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer, påvisat ett behov av föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I syfte att få en uppfattning om konsekvenserna av sådana föreskrifter har en […]