Kiruna: Brandskyddet för Sveriges modernaste äldreboende fick underkänt

Ytterligare brister i brandskyddet för äldreboende har uppdagats. Personalen vet inte vad som gäller vid brand på äldreboendet Mysinge i Kiruna, skriver SVT på sin hemsida. Kökspersonalen hör inte om larmet går och personalen saknar instruktioner vad de ska göra vid brandlarm, enligt Räddningstjänstens tillsyn. Det finns fler frågor som är fortfarande obesvarade och dessa tas inte […]

Socialnämnden: Brandskydd inom äldreomsorgen ska bli bättre i Klippan

KLIPPAN. Brandskyddet för äldreboende ska revideras och kompletteras. Det har socialnämnden beslutat till följd av den kritik som kommunens revisorer nyligen riktade bristande rutiner för vad som ska göras vid en brand, skriver Helsingsborgs Dagblad. Revisionens granskning har också resulterat i att politikerna beslutat att frågan om brandskyddet ska lyftas i socialnämnden två gånger varje […]

Veteranen: Äldreboende löper fem gånger högre risk att dö i en brand

Äldre som beviljats särskilt boende är ofta skröpliga, och kan inte själva ta sig ut vid en brand. Nu vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, se stärkta regler för hur brandskyddet på äldreboenden ska hanteras. ”Det är inte rimligt att personer som bor på institution har fem gånger så hög sannolikhet att dö i […]

Kritik mot brandskyddet inom äldreomsorgen

En revisionsrapport pekar ut brister i socialnämndens arbete med brandskyddet inom äldreomsorgen. Bland annat saknas det rutiner för det första dygnet efter en brand, skriver Helsingborgs Dagblad. ”För att se om nämnden tar sitt ansvar har revisionen i Klippans kommun gett konsulten PwC i uppdrag att granska brandskyddet. Rapporten bygger på intervjuer av politiker och […]