Socialnämnden: Brandskydd inom äldreomsorgen ska bli bättre i Klippan

KLIPPAN. Brandskyddet för äldreboende ska revideras och kompletteras. Det har socialnämnden beslutat till följd av den kritik som kommunens revisorer nyligen riktade bristande rutiner för vad som ska göras vid en brand, skriver Helsingsborgs Dagblad. Revisionens granskning har också resulterat i att politikerna beslutat att frågan om brandskyddet ska lyftas i socialnämnden två gånger varje […]

Kritik mot brandskyddet inom äldreomsorgen

En revisionsrapport pekar ut brister i socialnämndens arbete med brandskyddet inom äldreomsorgen. Bland annat saknas det rutiner för det första dygnet efter en brand, skriver Helsingborgs Dagblad. ”För att se om nämnden tar sitt ansvar har revisionen i Klippans kommun gett konsulten PwC i uppdrag att granska brandskyddet. Rapporten bygger på intervjuer av politiker och […]