Om Brandskydd.tv

Mikael HöglindInitiativet till bloggen Brandskydd.tv togs av Michael Höglind, tidigare VD på Vivestra Brandskydd, numera senior teknisk chef på Noha Sweden AB.

  • Syftet är att sprida matnyttig information om brandskydd. 
  • Brandskydd.tv riktar sig till leverantörer, fastighetsägare, kommuner och privatpersoner mfl.

Mikael Höglind arbetade under 80- och 90-talet  inom säkerhetsbranschen som väktare, med värdetransporter och personskydd. Han drev Vivestra med 18 anställda fram till 2019 då han sålde verksamheten och blev teknisk chef på NOHA Sweden. Mikael var även tidigare ägare av brandskyddsbolaget Secunova AB. Han är idag helägare i fastighetsbolaget Alwico AB.

Kontakta Brandskydd.tv