Glödbrand spred sig under marken – Marken fattade eld dagen efter

En tomtägare på Muskö hade eldat träavfall på sin mark och sedan eftersläckt med vattenslang, men det fanns glöd kvar i marken som spred sig under natten. Dagen efter kom branden upp ur jorden och fortsatte på ytan.

Fenomenet kallas glödbrand. Det sker när branden sprider sig nere i marken via rötter, torv och död vegetation. Glödbränder kan gå djupt ner i marken. I värsta fall kan det fortsätta brinna under marken i flera månader och därefter kan glödbranden gå över till en löpbrand på ytan.

Tomtägaren hade eldat virket den 29 april och alltså släckt elden med vatten. Trots det antändes marken dagen efter, den 30 april, på eftermiddagen mellan kl 16-17.

Fem brandbilar, en brandledningsbil och en polisbil var på plats. Eftersläckningsarbetet pågick under ett par timmar.

Enligt Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund råder eldningstillstånd på Södertörn vecka 15-16 och under valborgsmässoafton, alltså den 30 april, men tomtägaren i fråga hade eldningstillstånd även den 29 april eftersom denne bodde inom ett ej tätbebyggt område. Då råder eldningstillstånd hela året utom när totalt eldningsförbud gäller.

Mer exakt betyder det att i områden utanför detaljplanen eller vid samlad bebyggelse med färre än 10 bostadshus får tomtägare även elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider än under eldningsveckorna. Det gäller bara om eldningen inte stör omgivningen och om inte brandförsvaret har utfärdat eldningsförbud, förklarar Haninge kommun.

Text: Brandskydd.tv

Brand på Muskö