Kritik mot brandskyddet inom äldreomsorgen

brandskydd äldreboendeEn revisionsrapport pekar ut brister i socialnämndens arbete med brandskyddet inom äldreomsorgen. Bland annat saknas det rutiner för det första dygnet efter en brand, skriver Helsingborgs Dagblad.

”För att se om nämnden tar sitt ansvar har revisionen i Klippans kommun gett konsulten PwC i uppdrag att granska brandskyddet. Rapporten bygger på intervjuer av politiker och chefer, samt på kommunens styrdokument och tillsynsprotokoll från Åbyhem i Klippan.”

”Det är socialnämndens ansvar att ha rutiner och styrdokument som säkerställer att brandskyddet inom äldreomsorgen håller en tillräcklig nivå.”

Läs hela artikeln