Veteranen: Äldreboende löper fem gånger högre risk att dö i en brand

Äldre som beviljats särskilt boende är ofta skröpliga, och kan inte själva ta sig ut vid en brand. Nu vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, se stärkta regler för hur brandskyddet på äldreboenden ska hanteras.

”Det är inte rimligt att personer som bor på institution har fem gånger så hög sannolikhet att dö i en brand jämfört med befolkningen som helhet”, säger Björn Johansson till RoD. Björn Johansson har lett MSB:s utredning.

Läs mer i Veteranen


Brandskydd.tv har tidigare skrivet om ämnet

Brandskyddet för äldreboende i Bjuv måste förbättras

Brandskydd: Äldre överrepresenterade i alla typer av olyckor tex bränder

Kritik mot brandskyddet inom äldreomsorgen