Vansbro kommun: Barn hotas av bristande brandskydd

Räddningstjänstens tillsynsrapporter om kommunlokalernas brandskydd är skrämmande läsning, skriver Dalademokraten. Flera av lokalerna har så dåligt brandskydd att jävsnämnden beslutat att lokalerna inte får användas efter ett par månaders respit. Det saknas utrymningsvägar och brandcellsindelning. Barn riskerar att inte kunna ta sig ut vid brand. I vissa lokaler har inget åtgärdats trots att bristerna påtalats […]