Umeå kommun erbjuder: Grundläggande brandskyddsutbildning

Kursen ”Grundläggande brandskyddsutbildning” ger kunskaper om vad som händer om det börjar brinna, vilka brandorsaker som är vanligast och hur du kan minska risken för brand i din verksamhet och i hemmet. Du får lära dig hur snabbt en brand utvecklas, samt vad en handlingsplan och utrymningsplan är. Du får även ta del av vad systematiskt […]