Umeå kommun erbjuder: Grundläggande brandskyddsutbildning

Kursen ”Grundläggande brandskyddsutbildning” ger kunskaper om vad som händer om det börjar brinna, vilka brandorsaker som är vanligast och hur du kan minska risken för brand i din verksamhet och i hemmet.

Du får lära dig hur snabbt en brand utvecklas, samt vad en handlingsplan och utrymningsplan är. Du får även ta del av vad systematiskt säkerhetsarbete innebär. Du får veta hur brandskyddet är tänkt att fungera och hur det kan sättas ur spel. Du övar praktisk med handbrandsläckare samt brand i kläder med docka.

Målgrupp: All personal inom företag, organisationer och förvaltningar. Minst 5 deltagare per kurstillfälle.

Kurslängd : 2-5 timmar

Nästa kursdatum 2012: 27 november eller efter önskemål.

Fyll i en intresseanmälan

Läs mer om: Utbildningar i Brandförsvar och säkerhet

Information och bokning av utbildning 090-16 22 11