Forsmark första kärnkraftverk i världen som sänker syrehalten för brandskydd

Forsmarks elutrymmen har sänkt syrehalten från normala 21% till endast 15% med hjälp av en kvävgasgenerator i ventilationssystemet.  Generatorn ökar mängden kväve i luften från 78 till 84%. Halten på endast 15% syre motsvarar luften på 3000 meters höjd, skriver Ny Teknik.  Foto: Newsroom.vattenfall.se Det nya brandskyddet används sedan årsskiftet 2012-2013 på Forsmark 2 i lokaler […]