Amerikanska brandmän tränar släckning

Brandkåren i USA får varje år många förfrågningar från villaägare som vill donera sina hus för släckningsövningar och samtidigt få byggnaderna rivna med hjälp av eld. Kraven som måste vara uppfyllda för att en villa ska få brännas för träning berör säkerhet för brandmän, omgivning och grannar. I denna film får vi följa ett amerikanskt brandkårs-team […]