Amerikanska brandmän tränar släckning

Brandkåren i USA får varje år många förfrågningar från villaägare som vill donera sina hus för släckningsövningar och samtidigt få byggnaderna rivna med hjälp av eld. Kraven som måste vara uppfyllda för att en villa ska få brännas för träning berör säkerhet för brandmän, omgivning och grannar.

I denna film får vi följa ett amerikanskt brandkårs-team Cowlitz 2 Fire & Rescue som tränar sina brandmän att utstå hetta, uppleva nollsikt, släckning, inte veta var trappor finns och andra situationer och omständigheter som en brandman måste möta när brandplatsen är okänd för denne i verkliga situationer.

”This particular live burn offers additional opportunity for a look at what it takes to train and gain new exposure for both rookie and seasoned firefighters alike.”

Brandskydd.tv