Jordbruksaktuellt: Gamla brandskyddsregler byts ut för varmluftspannor och mobila torkar

Lantbrukets brandskyddskommitté gör om reglerna för brandskydd för torkar eftersom de gamla reglerna blivit omoderna, teknik utvecklingen sker och nya produkter kommer till marknaden, enligt Björn Björkman som är sekreterare för kommittén. Ett exempel på att de nuvarande reglerna inte längre kan tillämpas är de för fliseldade varmluftspannor. Gaseldade varmluftspannor är det inga problem med, […]