Jordbruksaktuellt: Gamla brandskyddsregler byts ut för varmluftspannor och mobila torkar

brandskyddsregler-traktorLantbrukets brandskyddskommitté gör om reglerna för brandskydd för torkar eftersom de gamla reglerna blivit omoderna, teknik utvecklingen sker och nya produkter kommer till marknaden, enligt Björn Björkman som är sekreterare för kommittén.

Ett exempel på att de nuvarande reglerna inte längre kan tillämpas är de för fliseldade varmluftspannor. Gaseldade varmluftspannor är det inga problem med, men de går inte att använda utan ändringar om de ska tillämpas för fliseldade pannor. Anledningen är att bestämmelserna som finns är framtagna på Europanivå och de fungerar inte för flis som värmekälla eftersom det är mycket ovanligt i andra länder bortom Norden.

Liknande problem gäller för mobila torkar som ska stå minst sex meter från en byggnad utomhus, men de körs ofta in och används i byggnader vilket orsakar problem, både brandskydds- och försäkringsmässigt.

Står mobiltorken intill en vägg blir det stora skador, säger Björn Björkman.

Kritik mot kommittén

Per Christerson på Farm Mac är dock kritisk till förarbetet. Han påpekar att ingen representant för mobila torkar var med på ett möte som hölls för en tid sedan.

”Dels har de inte tagit tag i frågan ordentligt och dels har de bjudit in vissa särintressen men inte andra, säger Per Christerson och syftar på att företrädare för två fasta torktillverkare var inbjudna till mötet.”

Lantbrukets brandskyddskommitté menar dock att alla kommer att få säga sitt innan något blir de­finitivt beslutat.

Per Christerson är positiv till att reglerna ska ses över, främst ur försäkringssynpunkt.

Källa: Gamla brandskyddsregler byts ut | Foto: Ola Jacobsson, Farm Mac