Hörselskadade lever farligt när brandskydd saknas

Ett fungerande brandskydd för personer med hörselskada kostar tiotusentals kronor. Det innebär att många hörselskadade i länet svävar i livsfara när de inte har råd att brandskyddsutrusta sitt hem, skriver Fredrik Persson för Sveriges radio. Foto: Wikimedia Commons På marknaden idag finns många smarta brandskyddsprodukter, men utrustningen är mycket dyr. Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i många år […]