Länsförsäkringar tipsar om hur företagare måste tänka för att skydda sin egendom

Företagaren har det yttersta ansvaret för brandskyddet på sitt företag. Det innebär att denne ska vara ansvarig för att kontrollera att brandskyddet fungerar i skarpt läge.