Brandskydd i förskolor : Går det att anpassa utrymning till barns beteende?

Syftet med denna rapport är att utreda barns beteende vid en utrymningssituation samt ställa det i relation till det organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet, skriver Malin Niklasson från Luleå tekniska universitet.  Tre fokusområden har arbetats fram; byggnadsteknisk och organisatoriskt brandskydd vid förskolor samt barns beteende vid utrymning. Barns utrymningsbeteende skiljer sig ifrån vuxna De har andra rörelsemönster, gånghastigheter, […]