Ny applikation till ProgeCAD för utrymningsplaner och brandskydd

Tillbehörsprogrammet Brand direkt riktar sig till brandkonsulter, arkitekter och andra som ritar utrymningsplaner och definierar brandskyddet i en fastighet. I arbetet med att ta fram Brand direkt har man inventerat symbolerna, bearbetat de som används och tagit bort föråldrade. Mycket tyder på att vi inom kort får en ny standard i Sverige som är baserat […]