Ny applikation till ProgeCAD för utrymningsplaner och brandskydd

Tillbehörsprogrammet Brand direkt riktar sig till brandkonsulter, arkitekter och andra som ritar utrymningsplaner och definierar brandskyddet i en fastighet.

I arbetet med att ta fram Brand direkt har man inventerat symbolerna, bearbetat de som används och tagit bort föråldrade. Mycket tyder på att vi inom kort får en ny standard i Sverige som är baserat på detta arbete.

Bearbetningen av gällande regler och praxis har utförts av konsultföretaget DokumentAssistans ab i nära samarbete med konsultbolaget sweco och Brandkonsulten Kjell Fallqvist ab som alla har stor expertis på området.

Brand direkt kostar 1 995 kr och är en applikation till ProgeCAD.

Läs mer