Alla på företaget kan sköta kaffebryggaren. Hur många kan sköta brandsläckaren?

Utbildning brandskydd

Moderna brandskydds- och systemprodukter är effektiva och tillförlitliga. Men det är helt avgörande att ha kunskaper om hur man ska agera. En viktigare förutsättning för att de ska användas optimalt är att alla eventuella användare har fått återkommande utbildning och övning så att de kan agera på rätt sätt.

För att tillgodose behoven hos kunderna har Vivestra utbildningar med rutinerade instruktörer. Företaget erbjuder ett omfattande utbildningsprogram med teoriutbildning och övningar som täcker det mesta inom brandskyddsområdet. Utbildningarna är anpassade till gällande lagar och föreskrifter.

Vivestras utbildningar vänder sig till anställda inom såväl företag, industri, tjänstsektor, institutioner som kommunal och statlig verksamhet. Det ska vara lika självklart att kunna hantera brandskyddsprodukter som att använda kaffebryggaren på jobbet.

Kontakta Vivestra