TV4: Bra brandskydd i Dalarna

Bra%20brandskydd%20i%20Dalarna

Brandskyddet i hemmen i länet ser bra ut, det konstaterar brandskyddsföreningen i Dalarna som nu sammanställt svaren från den enkät som andraklassare har deltagit i under hösten förra året. Totalt har närmare 1800 elever svarat, vilket ger en bra bild av hur det ser ut.