Ny utgåva: ”Byggvägledning 6 Brandskydd” – En handbok från Svensk Byggtjänst

Byggvägledning 6 – BrandskyddByggvägledning 6. Brandskydd. finns nu i ny utgåva, skriver Svneks Byggtjänst i ett pressmeddelande. Manualen är uppdaterad med de senaste ändringarna i BBR 19 som gäller from den 1 januari 2013. I den 5:e utgåva, som är helt omarbetad, finns en helt nya medförfattare som står bakom boken. Samtliga författare är knutna till Brandskyddslaget.

I ”Byggvägledning 6. Brandskydd”  finns nya förslag och kommentarer till olika brandskyddstekniska lösningar. Möjligheter med analytisk dimensionering berörs också.

Samtliga författare till ”Byggvägledning 6. Brandskydd” (376 sidor) har mycket goda kunskaper och lång erfarenhet av brandskyddsteknisk projektering.

Byggvägledning är en serie handböcker (som utgivits sedan 1990-talet) vilka ansluter till Boverkets byggregler, BBR. Avsikten med handboksserien är att vara en vägledning i tillämpningen av BBR. Varje enskild handbok, till exempel Brandskydd, Fukt eller Energihushållning, behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Pris: 449 kr exkl moms | Beställ här

Om Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har Svensk Byggtjänst samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Comments

  1. Lars Hellsten says

    Hur beställer jag byggvägledning utgåva 6. Trycker jag på beställ här så kommer ett meddelande upp att sidan inte finns.
    mvh
    Lasse Hellsten

  2. Brandskydd admin says