”Aktiv mot brand” årets livsviktigaste kampanj har startat

Kampanjen ”Aktiv mot brand” ska rädda människoliv. Projektet sker i ett samarbete mellan några myndigheter och organisationer som vill utbilda svenska folket om orsakerna till bostadsbränder och motivera alla att ta ett aktivt ansvar för brandskyddet.

”Vi stöder kampanjen för att den direkt riktar sig till de boende. Deras kunskap, delaktighet och ansvarskännande är en nyckelfaktor i brandskyddsarbetet”, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

MSB har anlitat den arga snickaren Anders Öfvergård som tar med tittaren på en rundtur i det ibland brandfarliga hemmet.

Besök kampanjsajten: www.dinsäkerhet.se

Aktiv mot brandOrganisationer och myndigheter bakom kampanjen ”Aktiv mot brand”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Brandskyddsföreningen
BrandvarnareGruppen
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO)
Svensk Försäkring
Länsstyrelserna
Räddningstjänsterna i landet