Östersund – Brandskyddet i Gillhovs lägerskola döms ut

Gillhovs lägerskolaBrandskyddet i Gillhovs lägerskola i Östersund döms ut av Räddningstjänstförbundet som anser att skolan inte är anpassad för hotell- och lägerverksamhet. Brandskyddet har inte förändrats sedan 1953.

Gillhovs lägerskola byggdes om till kursgård 1984. På gården finns även fem timmerstugor med sängplatser. När Jämtlands Räddningstjänstförbund gjorde tillsyn fann man en hel del brister i brandskyddet. Det krävs nu många åtgärder för att lägerskolan ska hålla måttet ur brandskyddssynpunkt, skriver Länstidningen Östersund.

Räddningstjänstförbundet utfärdade ett förbud mot att använda huvudbygganden för övernattning. Det finns inte möjlighet till säker utrymning från byggnaden.

Nödvändiga åtgärder:

  • Varje övernattningsrum ska utformas så det utgör en egen brandcell med dörrar som håller en viss brandklass.
  • Det ska finnas självstängande dörrar på strategiska ställen
  • Stege på fasad ska ersättas av trappor som nås via dörrar.
  • Utrymningslarm skainstalleras. Larmet ska kunna utlösas såväl automatiskt som manuellt och finnas på varje våningsplan.
  • Nödbelysning ska installeras
  • Släckutrusning ska sättas upp så det är högst 25 meter till närmaste brandredskap

Gillhovs hemsida: www.gillhov.com

Källa: Länstidningen Östersund