Leksand: Än fler svenska skolor får kritik för dåligt brandskydd

Brandkåren har anmärkningar på Brandskyddet i Ullvi Skola och Leksands Gymnasium. Kommun får nu bara på sig fram till 10 november att åtgärda bristerna i Ullvis skola. Det saknades brandvarnare och utrymningsplanen stämde inte med verkligheten. Det finns även anmärkningar på nödskyltar om utrymningsvägar.

Lokaler använda av Leksands Gymnasium fick anmärkningar på branskyddet och hantering av brandfarliga varor. Branddörrar som är självstängande var uppställda permanent med en kil. I en kemilokal låg en gasbehållare med nitrogen på golvet. Gasolförrådet är inte rätt utfformat. Det låg brännbart material på flera platser.

Källa: Dalademokraten