Brandskyddsföreningen 15-16 nov om brandskydd i vård och omsorg – Ladda ner presentationerna

Ladda ner presentationer som visades under Brandskyddsledarnas tematräff Brandskydd inom vård och omsorg den 15-16 november 2012.

15 november

Nyheter i plan- och bygglagen
Kjell Sundström

Brandskydd vid ombyggnationer
Torkel Dittmer, Brandskyddslaget

Cellplast i byggnadskonstruktioner, är det tillrådligt?
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen

Framtidens sjukhus
Magnus Nordberg, Brandkonsulten AB

 

16 november

Reflektioner
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen

Detta har hänt
Petra Dahlstrand, Södersjukhusest
Claes-Göran Öhman, Södertörns brandförsvarsförbund

Branden på en vårdavdelning i Åbo universitetssjukhus 2011
Jaakko Niskala, Haverikommissionen i Finland

Exempel på interaktiv utbildning
Rikard Fröling, Locum AB
Lukas Svärd, Brandskyddsföreningen