Brandskyddet inom sjukvården i Dalarna brister

Brandskyddet inom sjukvården i Dalarnas bristerBrandskyddet vid länets sjukhus håller inte måttet, varnar landstingets revisorer. De vill kunna svara upp mot behoven vid olika typer av krissituationer, säger landstingsråd Sören Bertilsson.

Revisorerna på Deloitte anser att det tekniska och fysiska brandskyddet inom sjukvården i Dalarna håller acceptabel nivå, men däremot sjukvårdens beredskap och organisation brister.

Vid Falu lasarett och Ludvika sjukhus saknas en brandsamordnare som borde ha utsetts. Kännedom om vem som är brandskyddsansvarig på respektive anläggning saknas. Brandskyddsövningar genomförs för sällan. Ingen utvärdering av övningarna sker. Inget väsentligt dokumenteras, skriver revisiorerna.

”Vi tycker det är jättebra att dessa brister kommer fram i dagen. Vi har också informerats om situationen. Detta kommer leda fram till åtgärder från vår sida. Just nu har landstingets miljöchef fått i uppdrag att börja handlägga ärendet”, säger landstingsrådet Sören Bertilsson (S) till Sara Laggar på den regionala dalatidningen DT.se.

Revisorerna varnar för att i dagsläget kan en större brand i ett länssjukhus kan få förödande konsekvenser. Revisorerna uppmanar därför landstingsstyrelsen att snarast fatta politiska beslut som leder till ett bättre brandskydd.

Deloitte vill se en väl fungerande styrning, ledning och uppföljning av brandskyddet. Landstingsledningen uppmanas att förbättra den brandtekniska nivån vid sjukvårdens anläggningar, även om den redan i dag formellt uppfyller Boverkets minsta krav.

Källa: DT.se