Brandskydd på mässan ”Persontrafik 2012” 27-29 nov

Forrex släckanläggningMässan ”Persontrafik 2012” arrangeras 27-29 november på Svenska mässan i Göteborg. Mässan är den största i Norden för bussar och arrangeras av Tågoperatörerna, Bussbranschens Riksförbund, Svensk Kollektivtrafik, Taxiförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Dafo kommer att demonstrera sina släcksystem med Forrex släckmedel för bussar.

De flesta bussbränderna startar i eller i närheten av motorutrymmet. Ett släcksystem i motorutrymmet är därför det mest effektiva sättet att förebygga tillbud. Dafo skriver att deras släcksystem är anpassade för en snabb och rationell installation, enkelt underhåll och höga krav på funktions­säkerhet.

Dafo välkomnar besökare till mässan den 27-29 november 2012.

Registrera dig för en gratis inträdesbiljett

Läs mer om Forrex släckmedel (PDF)