Brandskydd: Äldre överrepresenterade i alla typer av olyckor tex bränder

Brandskydd för äldre

Äldre är överrepresenterade i alla typer av olyckor tex bränder, skriver Räddningstjänsten Syd. Risken att drabbas eller omkomma i brand ökar med hög ålder. Räddningstjänsten Syd driver ett projekt tillsammans med Malmö Stad och Kävlinge kommun för att stärka brandskyddet för äldre som bor kvar hemma.

Projektets tre områden:

  • Lokal samverkan mellan olika förvaltningar för att identifiera personer med särskilda behov
  • Dedikerade informationsinsatser till dessa personer
  • Tekniska brandskyddsåtgärder

Nya arbetssätt för att synliggöra och åtgärda brandriskerna

Ett nytt arbetssätt har utvecklats under 2011-2012 som börjat användas inom hemtjänsten i Malmö och Kävlinge. Personalen har fått utbildning med utgångspunkt från en ny checklista som de ska fylla i tillsammans med sina vårdtagare. Den innehåller också information om olika brandrisker, hur de kan åtgärdas och hur en olycka kan undvikas genom förebyggande insatser.

Målet är att bedöma förmågan att upptäcka, agera och utrymma vid en brand.

Målet att checklistan ska användas inom alla Räddningstjänsten Syds fem medlemskommuner: Malmö, Kävlinge, Burlöv, Lund och Eslöv.

För mer information
Kontakta projektledare Monica Bengtsson, Räddningstjänsten Syd.

Källa och kontakt | Foto från Räddningstjänsten Syd