Brandrosen – för bästa möjliga brandskydd

Brandrosen är ett modernt och tydligt sätt att skapa bästa möjliga brandskydd hos företag enligt Bengt Dahlgren AB.  Verktyget tar fram en bild av hur verksamheten arbetar med och förvaltar brandskyddet och därefter ange en bra nivå som är anpassad till det skydd de har eller hur det kan utvecklas.

Vi ville hitta ett sätt att vara konkreta, transparanta och samtidigt engagera alla parter i brandskyddsarbetet, säger Jan Gustafsson, som är brandkonsult på Bengt Dahlgrens Stockholmskontor.

BDAB har sedan en tid arbetat med en Energiros för att förklara nivån på rådande energianvändning och hur man kan åstadkomma en bättre hushållning med energi. Några brandkonsulter med bakgrund från räddningstjänsten som bland annat brandsyneförrättare har nu arbetat fram Brandrosen.

Vi har utgått från våra erfarenheter av den här typen av brandskyddsarbete med många olika företag och verksamheter, säger Jan Gustafsson. Vi har bland annat funnit att det är viktigt att få en bedömning genom en metod som ger en så tydlig bild som möjligt av skyddet på vad som krävs och vad som behöver förbättras.

I dag finns mycket större krav på transparens och delaktighet från alla parter. De krav som ställs på brandskydd ska kunna motiveras och förklaras. Men det är många som saknar den gamla varianten av brandskyddsförrättare som kom in utifrån och visade hur saker skulle göras. Därför vill nu många företag ha hjälp av någon utomstående med brandrisken.

Brandrosen är ett redskap som fyller kraven på transparens och tydlighet. Den är ett hjälpmedel för att ge en bedömning och en förklaring om vad som behövs för att få ett bättre brandskydd.

Text från pressrelease: Bengt Dahlgren AB och Bengt Dahlgren Brand & Risk